Stora Paketet – SEO

Vårt största paket är riktat till de företag som vill nå toppen även när konkurrensen är tuff på den lokala marknaden.

Det finns lokala branscher som har extra hård konkurrens och då krävs oftast mer än vårt mellanpaket om man vill ha en bra chans att knipa förstaplatser. Detta gäller speciellt i större städer som t.ex. Malmö och för ännu större städer som Göteborg och Stockholm så kan det i många fall krävas ytterligare arbete.

Om er bransch består av många företag som satsar på lokal sökmotoroptimering så kommer det vara svårare att ta en bra placering. Vårt största paket är utformat för att passa i just dessa situationer där du kommer behöva det där extra som dina konkurrenter saknar.

Flyg förbi konkurrenterna i Google

Sökmotoroptimering mot toppen

Visst vore det härligt om man bara la ner en dags arbete på sökmotoroptimering och när man sedan vaknade nästa dag så låg man först i sökresultatet? Och under en listas alla de där stora företagen som varit etablerade i decennier före en själv?

Tyvärr är sökmotoroptimering något som tar tid och även med rätt metoder och verktyg så sker inte detta över en natt. Men känslan att man klättrar förbi en efter en är väldigt härlig den med och det kommer komma en dag när du vaknar och inser att det är ert företag som ligger först.

Vill ni visa för era konkurrenter att ni är ett bolag att räkna med i sökresultatet? Låt oss hjälpa er dit genom att kontakta oss idag!

Detta ingår i paketet

Vårt största paket är skapat för att er webbplats ska bli komplett ur ett SEO-perspektiv. Vi kommer precis som i de andra paketen att ta fram en rapport som visar på brister och felaktigheter på er hemsida och som måste korrigeras. Det kommer röra sig om allt från tekniska aspekter till innehåll och text.

Rapporten kommer visa på nyckelord och sökfraser som ni borde jobba mot med en gång och andra sökfraser som ni bör lägga till över tid. Vi lämnar ett förslag på en innehållsplan för att er hemsida ska kunna växa och vad ni bör tänka på när ni skapar och lägger till nytt innehåll på er hemsida.

Vi kommer även försöka ge förslag på innehåll och funktioner som er hemsida skulle kunna innehålla för att öka mervärdet till besökare vilket i sin tur ökar intresset för er hemsida och er synlighet online. Detta blir i sin tur indirekta effekter som gör att ni har lättare att öka i sökresultatet och sedan även bibehålla dessa placeringar.

När er hemsida optimerats för att ha en rimlig chans att placera sig bra i sökresultatet hos Google så påbörjas det externa arbetet utanför er hemsida. Vi kommer över tid exponera och marknadsföra er hemsida på Internet på ett sätt så att som tydligt visar på att ert företag är att räkna med. Detta är i sin tur signaler som Google tolkar som att ert företag förtjänar bättre placeringar när man söker efter det som ni erbjuder.

Arbetet som ingår i paketen är i grunden väldigt lika men omfattningen av det arbetet skiljer sig rejält. Det största paketet har därför en betydligt större genomslagskraft än det minsta paketet. Även rapporten skiljer sig och blir mer omfattande ju större paketen är.

Pris och upplägg

Eftersom vi jobbar med sökmotoroptimering över tid och alltid har en långsiktig och hållbar plan för att nå resultatet så har vi också en bindningstid på 12 månader. Därefter förlängs avtalet med 6 månader åt gången och du har alltid en månads uppsägningstid.

Pris: 7 200 kr / mån

Faktureras halvårsvis i förskott.