Mellanpaketet – SEO

Vårt mellersta paket för sökmotoroptimering är framtaget för att passa små till medelstora företag som vill konkurrera i toppen för lokala sökresultat.

Många företag bedriver sin verksamhet lokalt och riktar sig till konsumenter eller företag i sin närmsta omgivning. För Lund innebär detta ofta att man konkurrerar med företag inom Lund eller i dess direkta närhet. Detta paket är avsett för att lyfta företag som konkurrerar på en lokal marknad som t.ex. Lund.

Lund som stad får i svenska mått mätt räknas som en medelstor stad och i många branscher finns där ett tiotal andra företag som försöker konkurrera. Hur bra genomslagskraft din SEO får baseras helt och hållet på konkurrenternas slagkraft.

Malmö är en mycket större stad än Lund och fler konkurrenter innebär svårare motstånd. Däremot går detta ofta hand i hand med möjligheterna eftersom det förmodligen är fler som efterfrågar något i en större stad.

Besegra dina konkurrenter…

Framsteg med SEO

Vi har jobbat tillräckligt länge med sökmotoroptimering för att veta att även en lättviktare i form av ett mindre företag kan slåss mot stora företag. När det kommer till Internet har stora företag egentligen bara en fördel och det är en större förmåga att investera pengar och satsa på något.

Även om alla företag borde på ett eller annat sätt satsa på SEO så är det inte säkert att de har gjort det eller så har de kanske gjort det på fel sätt. Vårt mellanpaket är framtaget för att på allvar slåss i ringen med de företag som idag dominerar de lokala sökningarna.

Ta kontakt med oss idag om ni också vill vara en vinnare i Google.

Detta ingår i paketet

Vi analyserar er hemsida och ger en tydlig rapport på vilket innehåll ni bör lägga till, ändra och vad ni bör tänka på när ni gör detta. Vi kan även göra vissa ändringar åt er om vi får tillgång till er hemsida.

Rapportens underlag kommer vara en undersökning av era konkurrenter och vilka sökfraser som är populära när era tjänster och produkter efterfrågas.

Rapporten kommer innehålla sökfraser som ni bör satsa på direkt och andra som ni rekommenderas att lägga till över tid. Även andra potentiella förbättringar gällande er hemsida kommer att läggas fram.

Efter att er hemsida genomfört de ändringar som behövs och vi kommit fram till vilka sökfraser vi tillsammans ska satsa på så påbörjas arbetet som är externt från er hemsida, d.v.s. exponering av ert företags hemsida online.

Det är viktigt att exponeringen och omnämnandet av er hemsida sker över tid för att visa på att det är ett frekvent intresse för ert företag. Att slå ett slag med full effekt direkt skulle kunna tolkas felaktigt av Google om ni efter det inte får någon uppmärksamhet alls.

Rapporter kommer tillhandahållas för att visa hur vårt arbete påverkat er hemsida i sökresultatet hos Google.

Pris och upplägg

Vi jobbar alltid med sökmotoroptimering långsiktigt och därför har vi en bindningstid på 12 månader för våra paket. Därefter förlängs avtalet med 6 månader åt gången och du har alltid 1 månads uppsägningstid.

Pris: 3 200 kr / mån

Faktureras halvårsvis i förskott.