Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring är en term som beskriver all typ av marknadsföring du kan utföra genom sökmotorer som t.ex. Google och Bing. Det är något de flesta företag satsar på om de vill öka sin synlighet på Internet.

Det finns två underkategorier till sökmotormarknadsföring och dessa är:

  • Sökmotoroptimering – Marknadsföring genom att förbättra sin placering i det organiska sökresultatet.
  • Sökmotorannonsering – Betala för att synas som en annons i sökresultatet.

Båda alternativen har sina för och nackdelar och därför jobbar många företag med båda alternativen. För företag med begränsad och liten budget att satsa på Internetmarknadsföring så är det svårt att satsa fullt ut på båda alternativen och då gäller det att välja det man tror man kan få ut mest av.

Sökresultatets uppbyggnad

Google är den sökmotor som används absolut mest i Sverige och därför kommer vi utgå från den här. Google försöker indexera så mycket innehåll som möjligt på Internet för att kunna tillhandahålla så bra svar som möjligt på sökningar. Det är Googles uppgift och affärsidé att kunna ge sökaren svaret på det den söker och tänket kring detta är en hel vetenskap i sig.

När du gör en sökning tar Google hänsyn till en mängd parametrar för att försöka lista ut vad du är ute efter som t.ex. din geografiska position och sökhistorik. Detta matchas sedan mot en mängd matematiska algoritmer för att ta fram ett resultat som Google tror är bästa svaret på din sökning. Det är detta resultat som kallas för organiska sökresultatet.

Men om du gör en sökning är det första du möts av inte det organiska resultatet. Ovanför visas ofta några annonser och någon annan stans på sidan listas ofta ännu fler annonser.

Sökmotoroptimering är arbetet med att hamna högt upp i det organiska sökresultatet. Du jobbar för att Google ska tycka att din hemsida är det bästa svaret till det sökaren letar efter. Sökmotorannonsering är ett sätt att synas i annonserna runt det organiska resultatet.

Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering (eller SEO för engelskans Search Engine Optimization) handlar om att optimera hemsidan så Google tolkar hemsidan rätt och fångar upp rätt signaler med målet att hamna först i det organiska sökresultatet.

Detta görs genom att optimera och korrigera tekniska felaktigheter på hemsidan följt av att se till hemsidan har rätt innehåll som är formulerat på rätt sätt på rätt ställen. Det är även här viktigt att ta fram en form av innehållsstrategi som handlar om att bygga ut hemsidan för att få mer information och på så sätt kunna vara ett bra svar till fler som letar efter det som just ni erbjuder.

Sökmotoroptimering är också väldigt påverkat av länkar från andra hemsidor. Länkar till er hemsida ses som en röst på att er hemsida är viktig (annars hade ni inte förtjänat länken) och är än idag en av de starkaste signalerna som Google tolkar. Därför är det också viktigt att få länkar från bra källor som är relevanta för er bransch.

Sökmotoroptimering är också ett arbete som tar tid. Ofta pratar vi om minst 6-12 månader för att nå godkända till bra resultat. Detta gäller speciellt om er hemsida är helt ny då Google ännu inte har något förtroende för er hemsida och domän. Då kan det i vissa fall t.o.m. ta längre tid.

Sökmotorannonsering

Sökmotorannonsering (eller SEA för engelskans Search Engine Advertising) är som sagt ett sätt för Google att få in pengar och öppnar för företag som inte har någon bra SEO och på så sätt inte syns så bra i det organiska sökresultatet.

Det är inte ovanligt att termen PPC (Pay Per Click) nämns i dessa sammanhang då du just betalar för varje klick någon gör. Att annonsera i Google kan tyckas vara enkelt och även om de flesta med datorvana kan få igång kampanjer så finns det mycket man bör känna till innan man kör igång.

Google använder något som heter Quality Score (Kvalitetspoäng på svenska) vilket innebär att dina annonser som du skapar får ett värde mellan 1 och 10 där 10 är det bästa. En nyckelfaktor för att lyckas med sin annonsering är att du får ett högt värde på denna skala.

Kvalitetspoängen på din annons styr hur mycket du betalar per klick och faktorer som klickfrekvens, annonsrelevans och relevans på landningssidan är viktiga faktorer som avgör denna poäng.

Därför är det viktigt att jobba med relevanta nyckelord mot varje annons och se till att man har en optimerad landningssida att skicka besökarna samtidigt som annonsen är utformad på ett sätt som lockar till sig klick och får en högre klickfrekvens än konkurrenterna.

Det svåra med sökmotorannonsering är att ta reda på hur mycket en besökare är värd, vilket också är något som skiljer sig beroende på nyckelord och hur er landningssida ser ut. Därför är det viktigt att följa upp för att ta reda på vilka sökord som faktiskt är vinstdrivande och gynnsamma för ert företag.

Vad ska man då satsa på?

sokmotormarknadsforing

Som vi nämnde i början finns där olika för och nackdelar med de båda. För vissa företag är det ena alternativet bättre än det andra och i andra fall är det tvärt om. För vissa företag är det kanske t.o.m. en kombination som är bäst.

Den mest grundläggande sökmotoroptimeringen som innebär att optimera sin hemsida och skriva rätt innehåll och texter är aldrig någonting man bör förkasta oavsett vad du vill satsa på. Detta kan dock göras på ett okej sätt genom en engångskostnad och om de som jobbar med att lägga till texter lär sig de mest grundläggande aspekterna för SEO. Det är en fundamental del som inget företag får missa och ju snabbare man fixar det desto bättre.

SEO har fördelen att vara en långsiktig satsning som lyfter hela din hemsidas domän och allt dess innehåll. Ju mer innehåll av kvalitet du har på din hemsida ju mer kommer du alltså att gynnas av bra sökmotoroptimering. Det blir en snöbollseffekt ju längre du hållit på med det.

Med sökmotoroptimering kommer du aldrig behöva betala ett pris per klick. Du kan få tiotusentals besökare om dagen och du betalar inte en krona för klicken Det svåra är att ta sig dit och visa för Google att man är en auktoritet att räkna med. Däremot behöver de flesta ta hjälp av ett SEO-företag för att ha en bra chans på området, vilket i sig är en kostnad.

PPC har fördelen att du kan börja direkt och synas direkt. Du väljer de sökord och sökfraser som du vill att din kampanj och annons ska synas på och sedan kommer trafiken att trilla in. Nackdelen är att du tvingas konkurrera med andra företag om ett pris per klick och det kommer helt ner till en budgivning där den som är villig att betala mest syns mest. Detta gör det även möjligt för att störst ska gå först vilket kan göra det svårt för mindre företag.

En annan nackdel med SEA är att du kommer bara synas på exakt de sökord och sökfraser som du önskar att betala för. Alla de sökord som du inte valt kommer du inte att synas på även om din hemsida kanske har innehåll för det. Med sökmotoroptimering har du alltid möjligheten att synas så länge din hemsida har svaret på det besökaren efterfrågar.

Om du lägger till nytt innehåll på din hemsida så kommer Google hitta det ganska fort. Om du jobbat med SEO har detta innehåll en chans att synas direkt men om du endast jobbar med SEA så kommer innehållet inte synas alls lika bra så länge du inte går in och uppdaterar så du annonserar på fler sökord och sökfraser. Men detta kommer hela tiden dra upp kostnaden för din marknadsföring om du tvingas utöka antalet sökord du vill synas på.

PPC vs SEOEn av de viktigaste argumenten att satsa på SEO och komplettera med PPC är att första platsen i Googles organiska sökresultat har en CTR (klickfrekvens) på 30-50%. Det betyder att av 1000 sökningar så skulle hemsidan som låg först få mellan 300 och 500 besökare. En annons med bra CTR i Google ligger ofta på runt 4-5%, vilket endast skulle motsvara runt 40-50 besökare i samma scenario.

Kontentan är att även om du är villig att satsa på PPC så kommer du bara nå ut till en del av alla de som söker. Detta grundar sig i att många sökare hoppar förbi annonserna då de lärt sig att de inte är det mest relevanta till deras sökning. Därför kan man heller aldrig se sökmotorannonsering som en ersättare till bra SEO.

Om ni har en större budget kan man satsa på både och. Man försöker utnyttja annonsering där det antingen är svårt att komma dit med SEO eller för att testa hur köpstark trafiken på olika sökningar är. Man kan ganska enkelt förutspå att ”köp värmepump” ger mer köpstark trafik än de som bara söker på ”värmepump”. Detta kan man testa genom annonsering och följa upp över tid för att sen ta reda på vilka sökord som är viktigast att satsa på för SEO. Men denna nivå av sökmotormarknadsföring sker nästan bara bland stora företag som vill ha en heltäckande strategi eller de bolag som helt och hållet driver sin verksamhet online (som t.ex. e-butiker).