Integritetspolicy

Denna integritetspolicy har för avsikt att definiera hur vi hanterar uppgifter kopplade till den personliga integriteten när du använder denna webbplats. Policyn avser hur vi hanterar uppgifter just nu och kan komma att ändras när som.

Det som avses med ”denna webbplats” är alla sidor och innehåll som finns på domänen feworks.se. Denna webbplats och domän drivs av företaget FeWorks Ltd Uk Filial och mer uppgifter om bolaget hittar ni här.

När du besöker denna webbplats och navigerar på webbplatsen så godkänner du integritetspolicyn. Det är ditt ansvar som besökare att se till att läsa och acceptera policyn innan användning av vår webbplats.

Webbplatsen innehåller även externa länkar till webbplatser som har egna policys. Det är ditt ansvar att ta del av dem.

Hantering av personuppgifter

FeWorks samlar inte in några personuppgifter per automatik. Det är endast i de fall ni väljer att lämna uppgifter i samband med e-post eller formulär som vi får ta del av personuppgifter som ni då väljer att lämna.

Formulär avsedda för att integrera med webbplatsen som t.ex. bloggkommentarer kommer att publiceras synligt för andra besökare. Formulär avsedda att komma i kontakt med oss är inte avsedda att publiceras publikt och hanteras även därefter.

Om kakor (cookies)

Kakor (cookies) är information som webbplatser kan välja att spara på besökarens datorer. Oftast rör det sig om korta textsträngar, värden, sessionsdata och annan information som är kopplad till användandet av webbplatsen.

För dig som inte vill att webbplatser ska spara ner kakor på din dator så finns det möjlighet att stänga av detta och även ta bort befintliga kakor som är satta. Detta gör du i inställningarna för din webbläsare men i många fall kan detta försämra upplevelsen av hemsidan och i vissa fall även göra vissa funktioner helt obrukbara.

Ett annat vanligt användningsområde för kakor är att spåra besökaren på webbplatsen. På så sätt kan man se hur besökare över lag navigerar, vilket innehåll som är mest intressant och hur länge man stannar på respektive sida. Det är dock endast domäninnehavaren (vi i detta fallet) och av oss utvalda tredje parter som har möjligheten till detta. Så fort du lämnar vår domän överlämnas denna möjlighet till den nya domäninnehavaren.

FeWorks använder statistikprogram för att följa besökare och sparar således även ner kakor på er dator. Det är en del av arbetet för att förbättra innehållet. Kakorna är inte permanenta utan tas bort efter en tid.

Upphovsrätt

FeWorks respekterar och följer de lagar som är uppsatta kring upphovsrätt. Om ni hittar något som tyder på att vi inte följer upphovsrätten uppskattar vi om ni tar kontakt med oss.

Många av de bilder ni ser här på webbplatsen och på många av våra andra webbplatser är bilder där vi köpt rättigheter att använda bilderna. Det är inte tillåtet att använda något av det innehåll vi publicerat utan vår tillåtelse och bilder där vi endast har användningsrättigheter kan vi endast hänvisa till källan och inte ge användande rätt.

Citering

Om ni önskar citera innehåll som återfinns på vår webbplats gäller följande:

  • Vid citering digitalt ska direktlänk och tydlig källhänvisning anges.
  • Vid citering i tidskrifter och andra s.k. offline-medier så räcker hänvisning till FeWorks och webbplatsens domän.