Arbetsprocessen

Sättet vi arbetar fram er hemsida varierar beroende på vilket paket ni valt. Startpaketet har t.ex. inte någon kontinuerlig kontakt med kund under arbetsprocessen då arbetet i sin helhet normalt endast består av en till två arbetsdagar.

Kundkontakt

Det första steget med att ta fram en hemsida är givetvis att ha en dialog med kund. För det billigaste paketet sker detta oftast över telefon eller e-post medan de andra oftast innebär ett kundmöte först.

Kunden definierar i detta steg vad som önskas och vid större projekt återkommer vi med en skriftlig offert på uppdraget gällande det ni önskar. Det är sedan upp till kund att ta ställning till huruvida denne vill ingå samarbete eller ej.

Text och information

All information och text som ska publiceras på hemsidan levereras av kund per e-post. Detta ska ske tidigt så inte arbetsprocessen störs i väntan på att kunden ska skriva och tillhandahålla texter. Om kortare stycken eller information saknas tar vi oss normalt friheten att fylla på med detta och då får kunden korrigera detta själv senare.

Bilder som ska publiceras tillsammans med text och innehåll är kundens ansvar att bistå med om inget annat angetts. Det samma gäller alla bilder som har någon form av förknippning med företaget som logotyp, bilder på medarbetare m.m.

Webbdesign

Oavsett om du valt startpaketet där vi endast anpassar ett befintligt tema så den passar er företagsprofil eller om ni vill ha en helt skräddarsydd design så är det här man börjar.

Om ni valt startpaketet kommer vi köra på efter de önskemål ni angav vid beställningen. Om ni däremot valt en helt skräddarsydd design kommer vi tillhandahålla mock-ups där du som kund har möjlighet att efterfråga förändringar under arbetets gång.

Om ni önskar att vi använder specifika bilder från t.ex. er arbetsplats så ska detta tillhandahållas vid start.

Webbutveckling

I detta steg görs webbdesignen om till ett tema för WordPress och specialanpassade funktioner utvecklas om det krävs.

Innehåll och formatering

I ett avslutande steg läggs innehållet in som ni tillhandahållit för hemsidan. Det publiceras på respektive sida med tillhörande bilder som vi kommit överens om från början.

Leverans av hemsida

När hemsidan är klar får kunden först se hemsidan i sin helhet. Om produkten godkänns och lever upp till de specifikationer som efterfrågades levereras hemsidans filer till kund per e-post.

Utöver detta har vi möjlighet att lägga upp hemsidan direkt på Internet åt kunden om denne tillhandahållit alla nödvändiga uppgifter som krävs för detta.

Betalning

För startpaketet tar vi alltid förskottsbetalning innan vi påbörjar arbetet med att anpassa webbdesignen. Detsamma gäller nyetablerade företag som är intresserade av de större paketen.

Om orderns omfattning är tillräckligt stor att arbetet sträcker sig över 60 arbetstimmar gäller förskottsbetalning på 50% av ordervärdet och resterande 50% betalas när produkten levererats.