Kompetens

Vi är erbjuder webbutveckling av helt skräddarsydda system men har valt att specialisera oss på vissa plattformar och tekniker. Ni kan läsa om vår kompetens grupperade i olika sektioner nedanför.

Klientsidan

Klientsidan för webbutveckling är det som hanteras av klientens webbläsare.

Här jobbar vi främst med HTML5 och CSS3 för att ta fram gränssnittet åt användaren. Ytterligare funktioner på klientsidan löses med hjälp av JavaScript och då främst jQuery.

Serversidan

Serversidan hanterar alla förfrågningar från klienten och levererar sedan ett resultat tillbaka.

Vi jobbar främst med LAMP, vilket är en akronym för Linux, Apache, MySQL & PHP. De ha alla gemensamt att det är fri programvara som inte kräver några licenskostnader vilket minskar driftkostnaderna för företagen.

Linux kan rätt så enkelt bytas ut mot Windows om det skulle behövas. Apache går att byta ut mot andra mjukvaror som agerar webbserver och MySQL som databas kan också bytas ut enkelt. PHP är det skriptspråk vi valt att fokusera på och är inget vi har möjlighet att vara flexibla på.

LAMP är generellt sätt en kraftfull lösning som bl.a. körs av Wikipedia och många andra stora webbplatser på Internet. Wikipedia har förvisso nyligen bytt ut MySQL mot MariaDB men det är en databas byggd för att ersätta MySQL.

Webbdesign

Oavsett om man vill ta fram en stängd webbapplikation eller en skräddarsydd hemsida så har webbdesignen betydelse. Vi jobbar med Photoshop för att ta fram användarvänliga och snygga gränssnitt för användaren.

Övriga områden

Vi bygger alltid webbplatser med SEO i åtanke från grunden. För ett intranät eller en webbapplikation som kräver inloggning så är detta inte viktigt men i nästan alla andra fall är det värt att utveckla med detta i åtanke. Vi kan även gå in som SEO-konsult i befintliga projekt för att se till så att mjukvaran håller måttet för en plattform som har för avsikt att vara sökmotoroptimerad.